Workout/funkční trénink

Workout

Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití (na zemi). Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní vahou, rozvoj síly a vytrvalosti.

Funkční trénink

Už jen když se zamyslíme nad slovem „funkční“, můžeme z toho lehce vyvodit cíl tohoto typu cvičení – zajistit fungování.

Základní charakteristika se vztahuje k fyzioterapii a rehabilitaci, kde se jedná hlavně o zajištění funkčnosti, znovuobnovení. Samozřejmě do jisté míry toto může zabezpečit i šikovný a vzdělaný fitness trenér a to je také hlavní myšlenka.