První pomoc

  • Seznámíte se se zásadami první pomoci.
  • Naučíte se resuscitovat na resuscitačních pannách.
  • Vyzkoušíte si polohování a transport raněných.
  • Dozvíte se informace o právní úpravě týkající se první pomoci a postihu za neposkytnutí pomoci.
  • Naučíte se správně volat záchrannou službu a na reálně namaskovaných zraněních poznáte, jak je ošetřit.