LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ A PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 

Údaje o zdravotním stavu dítěte je nutné potvrdit u dětského či obvodního lékaře – dokument „Lékařské potvrzení„ – a spolu s dokumentem „Čestné prohlášení zákonného zástupce„ odevzdá dítě nebo zákonný zástupce v den nástupu na tábor.
BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NENÍ MOŽNÉ DÍTĚ NA TÁBOR PŘIJMOUT!

  • Lékařské potvrzení je platné 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
  • Prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem na tábor!

Rovněž prosíme o přiložení kopie kartičky zdravotní pojišťovny (vše nejlépe vložit do obálky).
Pro případnou komunikaci je nutné v přihlášce uvést Vaše telefonní číslo (nejlépe mobilní) a důležité informace o dítěti (např. smí-li se koupat, opalovat, kdy byl očkován proti tetanu, další zdravotní problémy či alergie, zda je alergik, používání léků a balíčků proti bodnutí hmyzem).

Dokumenty ke stažení

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE